Sociálně aktivizační služba

Poslání

Předcházet sociálnímu vyloučení osob se sluchovým postižením. Služba napomáhá celkovému rozvoji potenciálu osob z cílové skupiny a k jejich integraci do většinové společnosti prostřednictvím vzdělávacích, zájmových a volnočasových aktivit a socioterapeutických činností, a to jak skupinových, tak individuálních.

Cíle 

Podpora klienta v aktivním způsobu života, vytváření podmínek pro vzájemný kontakt s osobami se sluchovým postižením i se slyšící společností. Udržování nebo rozvoj schopností a dovedností klienta tak, aby se v co nejvyšší možné míře začlenil do společnosti.

Kapacita

Denní kapacita ambulantní formy: 3 klienti

Denní kapacita terénní formy: 1 klient

Co nabízíme

Nabízíme množství vzdělávacích, zájmových, volnočasových aktivit a sociálně terapeutických činností. Konkrétně přednášky, kulturní a společenské akce, sdílení problémů či životní situace klienta s pracovnicí.

Forma služby

Terénní – mimo budovu OUN Olomouc na území Olomouckého kraje

Ambulantní – v budově OUN Olomouc

Provozní doba ambulantní formy

PO – PÁ    15:00 – 16:00 – ostatní čas dle dohody

PÁ             15:00 – 19:00 – dle programu

Provozní doba terénní formy

PO – ČT   13:00 – 16:00 – dle dohody

PÁ            15:00 – 19:00 – dle programu

Zásady poskytování 

  • dobrovolná účast klienta,
  • individuální přístup,
  • zachování mlčenlivosti – informace o klientovi nesmí být předány další osobě bez jeho souhlasu,
  • vycházíme z potřeb a zájmů klienta,
  • respektování volby komunikačního systému (Český znakový jazyk, znakovaná čeština, zřetelná artikulace (vizualizace mluvené řeči), přepis mluveného slova),
  • odbornost,
  • empatie,
  • podpora soběstačnosti a nezávislosti,
  • bezplatnost.