Kurzy českého znakového jazyka

Chcete se naučit komunikovat s neslyšícími? Zajímá vás život neslyšících, jejich kultura, zvyky a specifika? Přihlaste se do kurzu českého znakového jazyka (ČZJ) !

OUN Olomouc nabízí pro širokou veřejnost tyto druhy kurzů ČZJ:


Pro informace o kurzech ČZJ se prosím obracejte POUZE na paní Mgr. Petru Hartingerovou formou emailu na petra.hartingerova@ounol.cz. 

Skupinový kurz „Základy znakového jazyka“ s akreditací MŠMT pro začátečníky (1. modul) a mírně pokročilé (2. modul).

Doba trvání kurzu je 2 roky  a je ukončen závěrečnou zkouškou a předáním OSVĚDČENÍ. Jednotlivé lekce (90 minut) probíhají jednou za týden v prostorách OUN Olomouc. Nové kurzy se otvírají vždy v září a trvají do června.

Kapacita kurzu: 6 – 10 osob

Cena:  

školní rok pro začátečníky – 1. modul: 3 980,- (při jednorázové splátce) !

školní rok pro mírně pokročilé – 2. modul: 3 980,- (při jednorázové splátce) !

Účast na kurzu musí být min. 80%.  Hodnocení úspěšnosti závěrečné zkoušky min. 75%.

 


Zdokonalovací kurz bez akreditace pro absolventy skupinového kurzu Základy znakového jazyka.

Doba trvání je jeden nebo dva semestry – zimní semestr trvá od září do prosince a letní semestr od ledna do června. Účastník “zdokonalovacího  kurzu”  si může libovolně vybrat semestr, podle svého uvážení a kapacity kurzu (může absolvovat oba semestry). Na konci semestru získají účastníci kurzu osvědčení o absolvování.  Jednotlivé lekce (90 minut) probíhají jednou za týden v prostorách OUN Olomouc.

Zdokonalovací kurz (3. modul) je určená pro pokročilé (pro absolventy našeho kurzu ZJ), kteří se chtějí procvičit v komunikaci s neslyšícím lektorem. Náplní lekce není pouze výuka nových znaků, ale hlavně nácvik gramatiky českého znakového jazyka a rozvíjení dovedností v tomto jazyce. Probírají se předem daná témata, dle úrovně znalostí účastníků.

Kapacita kurzu: 4 – 10 osob

Cena zdokonalovacího kurzu (3.modul, 4. modul):  1 420,-/ semestr

školní rok: 2 580,- (při jednorázové splátce) !

 


Individuální kurz ZJ

Individuální výuku ZJ neposkytujeme z důvodu omezené kapacity lektorů ZJ. Děkujeme za pochopení !


ČASOVÝ HARMONOGRAM: školní rok 2023/2024  :

PONDĚLÍ  

15:15 – 16:45

         I. modul

      BABORSKÝ

       2 volná místa

max. 10 osob

 

      16:50 – 18:20

  I. modul

BABORSKÝ

OBSAZENO !

max. 10 osob

 

 16:00 – 17:30

 II. modul

QUITTOVÁ

přihlášeno 10 

           OBSAZENO  !

max. 10 osob

 

 17:35 – 19:05

III. modul

Zdokonalovací kurz I.

     přihlášeno 5

QUITTOVÁ 

 

 ÚTERÝ

16:00 – 17:30

  I. modul

CIGÁNKOVÁ

 2 volná místa

max. 10 osob

   

17:35 – 19:05

  I. modul

    CIGÁNKOVÁ

2 volná místa

max. 10 osob

 

 16:00 – 17:30

 II. modul

QUITTOVÁ

       přihlášeno 7

max. 10 osob

 

  17:35 – 19:05

  II. modul

QUITTOVÁ

          přihlášeno 5

max. 10 osob

STŘEDA            

 

   

17:00 – 18:30    

  IV. modul

Zdokonalovací kurz II.

přihlášeno 5

QUITTOVÁ 

 

 

ČTVRTEK  

 

 

 

 

 

 

aktualizováno 12. 9 . 2023   

Pokud máte zájem o kurz ZJ, prosím napište, do které skupiny se chcete přihlásit na email:petra.hartingerova@ounol.cz. Nejdříve proběhne registrace (zápis do určených skupin) a poté budete moci vyplnit závaznou elektronickou přihlášku, kterou obdržíte emailem.

 

Výuka I. modulu začíná od 12.9.2023 (úterý)  a od 18.9. 2023 (pondělí)

Výuka II. modulu začíná od 11.9.2023 (pondělí)  a od 12.9.2023 (úterý) .

Výuka III. modulu začíná od 11.9.2023 (pondělí). 

Výuka IV. modulu začíná od 20.9. 2023 (středa).

Místo konání: Jungmannova 25 – jazykové učebny v suterénu (bílá budova)

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE:

 

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY KZJ:

I. modul: V pondělí 11.9. 2023 od 16:00 – 17:30 bude ÚVODNÍ PŘEDNÁŠKA O ČZJ”. Přednášet bude Mgr. BcA. Pavel Kučera, Ph.D.

Místo konání: Jungmannova 25A – velký sál v přízemí (modrozelená budova)

II. modul: V úterý 16.4. 2024 od 16:15 – 17:45 bude TEORETICKÁ PŘEDNÁŠKA O ČZJ”. Přednášet bude Mgr. BcA. Pavel Kučera,Ph.D.

Místo konání: Jungmannova 25A – učebna II. – 1. patro (modrozelená budova)

II. modul: ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY se budou  konat ve dnech 28.5., 4.6. a 5.6. 2024.  

Garantem kurzu je  Mgr. BcA. Pavel Kučera, Ph.D.

Referentka: Mgr. Petra Hartingerová

Výuku vedou neslyšící lektoři ČZJ:

  •  Baborský Lukáš (I. modul)
  •  Cigánková Alena (I. modul)
  •  Quittová Jana  (II. modul, III. modul, IV. modul)

 

Smluvní podmínky – Kurz „Základy znakového jazyka“

Právní vztah mezi účastníkem a organizací Oblastní unie neslyšících Olomouc z.s. (dále jen „OUN“) je navázán okamžikem podání podepsané a řádně vyplněné závazné přihlášky  nebo zasláním závazné elektronické přihlášky. Účastník kurzu se tímto zavazuje k úhradě nevratného kurzovného. Nevratné kurzovné činí v případě semestrálních skupinových kurzů 1. modul 2 190,- Kč (celý školní rok 3 980,- Kč při jednorázové splátce), 2. modul 2 190,- Kč (celý školní rok 3 980,- Kč při jednorázové splátce)  a 3. modul 1 420,- Kč (celý školní rok 2 580, Kč při jednorázové splátce).

Pokud zájemce bude chtít hradit fakturu zaměstnavatelem, je nutné, aby tuto skutečnost oznámil referentce správy OUN  ihned při přihlášení a nahlásil jí potřebné fakturační údaje zaměstnavatele.

Účastník kurzu ZJ je povinen uhradit  kurzovné. Pokud nebude mít účastník příslušné kurzovné uhrazeno v řádném termínu, je OUN oprávněn pro vyřazení účastníka z kurzu ZJ. V případě semestrálních kurzů umožňuje vedení organizace platbu ve 2 splátkách, nevratné kurzovné musí být uhrazeno v řádném termínu (do konce října), 2. splátka nejpozději do konce ledna.

Pro všechny typy kurzů platí, že pokud účastník kurzu po podání přihlášky a uhrazení kurzovného z jakéhokoliv důvodu předčasně ukončí kurz, resp. přestane navštěvovat kurz, nevzniká mu právní nárok na vrácení kurzovného ani jeho poměrné části.

OUN si vyhrazuje právo neotevřít kurz, pokud se nepřihlásí dostatečný počet účastníků. V případě menšího počtu účastníků, než je stanovený minimální počet (skupinový kurz min. 6 osob, zdokonalovací kurz min. 4 osoby) je realizace kurzu předmětem dohody s vedením organizace.

Platba:

 Platbu můžete provést až po vyplnění elektronické závazné přihlášky! Děkuji.

Úhrada pouze převodem na bankovní účet:     2102070359/2010 uvádějte, prosím, variabilní symbol 44444 a do zprávy pro příjemce své jméno a příjmení.

Kurzovné lze zaplatit dvěma způsoby:

a)  v jednorázové splátce (termín nejpozději do 30.09.2023)

  Účastnický poplatek za celý školní rok činí při jednorázové splátce:

pro začátečníky (1. modul) – 3 980,- Kč 
pro mírně pokročilé (2. modul) – 3 980,- Kč 
pro zdokonalovací kurz (3. modul) – 2 580,-Kč 

b) ve dvou splátkách (první splátka 2 190,-/2 190,-/ 1 420,-  Kč  nejpozději do 31.10.2023, druhá splátka 2 190,-/2 190,-/1 420,- Kč  do 31.1.2024).

Účastnický poplatek za celý školní rok činí po 2 splátkách:

pro začátečníky (1. modul) – 4 380,- Kč 
pro mírně pokročilé (2. modul) – 4 380,- Kč 
pro zdokonalovací kurz (3. modul) – 2 840,-Kč 

Přihláška

V září 2024 se otevřou skupinové kurzy ZJ pro školní rok 2024/25.

Pokud máte zájem se přihlásit do kurzu ZJ, je potřeba se nejdříve zaregistrovat.  Kontaktujte prosím paní Mgr. Petru Hartingerovoupetra.hartingerova@ounol.cz

Od července 2024 je možné se zaregistrovat do kurzu ZJ.

Děkuji.

 

 


Pro zájemce nabízíme tyto produkty:

cd kniha

Oblastní unie neslyšících Olomouc z.s. v rámci poskytování svých služeb zpracovává osobní údaje a řídí se zásadami ochrany těchto údajů, které vycházejí z platné legislativy ČR a EU.