Stížnost

Máte právo podat stížnost, podnět nebo připomínku na kvalitu sociálních služeb.

Jak podat stížnost, připomínku?

a) písemně

  • anonymně (bez uvedení jména)
  • s uvedením jména

Jak?

  • do schránky přání a připomínek, na chodbě u hlavního vchodu OUN
  • dopisem na adresu OUN, Jungmannova 972/25, 779 00 Olomouc
  • emailem na adresu ounol@ounol.cz

b) ústně

  • osobně
  • přes zástupce, který stížnost vyřídí za Vás

Kde?

  • u vedoucího organizace
  • u sociálního pracovníka

Vyřízení

Do 30 dnů obdržíte písemné vyjádření ke stížnosti. V případě anonymní stížnosti bude vyjádření vyvěšeno 30 dnů v prosklené vitríně v budově OUN, vpravo, za vchodovými dveřmi. 

Stále nejste spokojeni?

Obraťte se na vedoucího oddělení sociálních služeb Krajského úřadu Olomouckého kraje, Jeremenkova 1191/40A, 779 00 Olomouc nebo na Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 658/39, 602 00 Brno-střed.

 

Oblastní unie neslyšících Olomouc z.s. v rámci poskytování svých služeb zpracovává osobní údaje a řídí se zásadami ochrany těchto údajů, které vycházejí z platné legislativy ČR a EU.