Senioři bez hranic

„Senioři bez hranic“ je prázdninová akce neziskových organizací, při které nabízí své aktivity seniorům 55+ zdarma. Aktivity probíhají v Olomouci a okolí. Na projektu se také podílí Oblastní unie neslyšících Olomouc z.s., která hostí dvě přednášky s názvem „Základy komunikace s osobami se sluchovým postižením“ a to ve dnech 13. a 20. července od 8:00 do 10:00 hod.

senioři bez hranic

Oblastní unie neslyšících Olomouc z.s. v rámci poskytování svých služeb zpracovává osobní údaje a řídí se zásadami ochrany těchto údajů, které vycházejí z platné legislativy ČR a EU.