Kdo jsme?

OUN Olomouc je nestátní nezisková organizace. Našim posláním je pomoc a podpora všech osob se sluchovým postižením. Poskytujeme sociální služby pro osoby se sluchovým postižením (registrované dle zákona 108/2006 Sb.), pořádáme kurzy znakového jazyka pro veřejnost akreditované MŠMT, provozujeme kavárnu s neslyšící obsluhou, nabízíme výpůjčky místností pro jiné organizace poskytující vzdělávání. V rámci spolkové činnosti organizujeme vzdělávací, sportovní a kulturní akce.

Stanovy organizace

Oblastní unie neslyšících Olomouc z.s. v rámci poskytování svých služeb zpracovává osobní údaje a řídí se zásadami ochrany těchto údajů, které vycházejí z platné legislativy ČR a EU.