Historie OUN

Z historie OUN Olomouc

25. 11. 1950 – první písemný záznam o 1. výborové schůzi Organizace neslyšících v Olomouci. Proto se den 25.11. slaví jako den vzniku organizace neslyšících v Olomouci.

V roce 1991 přijal Ota Panský funkci místopředsedy ZO neslyšících Svazu sluchově postižených Olomouc a později po smrti dlouholetého předsedy p. Švestky funkci předsedy. V krátkém mezidobí se dlouho sháněli místnosti, klubovna, kde by se mohli neslyšící scházet. Až zásluhou Ing. Procházky byla pro neslyšící zapůjčena jedna místnost v 1. patře od KDU-ČSL na Třídě 1. máje 5. Po čase městem nabídlo neslyšícím některé nebytové prostory. Po dlouhém zvažování byly vybrány jesle na Jungmannově ulici a v roce 1995 byla s městem podepsána nájemní smlouva na dobu neurčitou. V té době neslyšící přešli z ZO neslyšících SNN Olomouc do nové České unie neslyšících Praha, s názvem Oblastní organizace České unie neslyšících Olomouc. ČUN Praha však byla špatnou volbou pro rozvoj zdejší organizace. Proto v prosinci 1997 se na členské schůzi neslyšící rozhodli vystoupit z ČUN a založit samostatnou, nezávislou organizaci.

Bez zkušeností a pomoci ostatních jsme museli neslyšící zpracovat stanovy a dne 7. dubna 1998 byla OUN Olomouc oficiálně zaregistrována na MV ČR. Na podzim 1998 byla vytvořena Českomoravská jednota neslyšících se sídlem v Brně, kterou jsme spoluzakládali a která dnes zastřešuje 6 organizací.

V roce 1997 OUN Olomouc prošla prvním projektem z EU. Byl to SWIF. Od té doby bylo zvládnuto mnoho projektů od nás i z Evropy. Jedním z největších projektových aktivit byla 1. etapa rekonstrukce sídla OUN a novostavby Multifunkčního vzdělávacího centra nejen pro neslyšící (MFVCN) Oblastní unie neslyšících Olomouc, první novostavby organizace neslyšících od roku 1925.

V roce 2009 Mgr. Ota Panský získal Cenu hejtmana Olomouckého kraje za práci ve prospěch osob se zdravotním postižením za rok 2008.

10. května 2007 se konalo slavnostní otevření Multifunkčního vzdělávacího centra nejen pro neslyšící (MFVCN) OUN. Přestřižením pásky byl pověřen hejtman Olomouckého kraje RNDr. Ivan Kosatík společně s primátorem Statutárního města Olomouc panem Martinem Novotným a předsedou OUN Olomouc Mgr. Otou Panským. Toto centrum bylo zrekonstruováno z prostředků EU, SROP, SmOl a Ol.kraje.

Datum zahájení projektu: 1. 9. 2005
Datum ukončení projektu: 30. 4. 2007

Co OUN poskytuje?

OUN poskytuje pro osoby se sluchovým postižením tyto sociální služby: základní a odborné sociální poradenství, tlumočnické služby, sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením, sociální rehabilitace a telefonická krizová pomoc. V rámci těchto služeb organizujeme kurzy znakového jazyka, pobytové akce pro rodiče a děti se sluchovým postiženým, dětské tábory pro děti se sluchovým postiženým, pravidelné besedy pro členy i širokou veřejnost, pronájem místností a možnost občerstvení v kavárně. Dále nabízíme prodej baterií do sluchadel a kompenzačních pomůcek a stálou výstavu kompenzačních pomůcek pro sluchově postižené.

Oblastní unie neslyšících Olomouc z.s. v rámci poskytování svých služeb zpracovává osobní údaje a řídí se zásadami ochrany těchto údajů, které vycházejí z platné legislativy ČR a EU.