Telefonická krizová a SMS pomoc

Poslání

Poskytnout pomoc pro neodkladné řešení problému v případě ohrožení zdraví nebo života, nebo v jiné obtížné životní situaci, kterou osoba přechodně nemůže řešit vlastními silami z důvodu komunikační bariéry.

Hlavní cíl 

Cílem služby je zmírnit nebo odstranit zátěžovou situaci a rizika z ní plynoucí.

Dílčí cíle:

 • zabránění zhoršení situace klienta,
 • zabránění vzniku škod,
 • vyrovnání příležitostí při vyřizování běžných záležitostí, které nesnesou odkladu,
 • přinášet klientům úlevu v jejich situaci.

Komu je sociální služba určena?

Služba je určena osobám se sluchovým postižením ve věku od 15 let

Forma

Terénní – mimo budovu OUN Olomouc na území Olomouckého kraje

Telefonní spojení

Menšová – tel: 777 959 722, Grohmannová – tel: 774 585 225

Jak postupovat:

 • kontaktujte pracovníka formou SMS/aplikace WhatsApp,
 • sdělte PROBLÉM a POŽADAVEK NA ŘEŠENÍ,
 • pracovník vám poskytne radu, jak postupovat nebo zajistí potřebnou pomoc,
 • v případě neodkladného řešení je možné objednat tlumočnickou službu, pokud to časové možnosti tlumočníka dovolují.

Zásady poskytování 

 • rychlé zprostředkování pomoci při ohrožení zdraví nebo života, nebo v jiné obtížné situaci, kdy by mohl problém při odkladu jeho řešení vést ke zhoršení situace dotyčné osoby;
 • respekt k individuálním odlišnostem;
 • využití všech možných způsobů komunikace;
 • respektování volby způsobu řešení nepříznivé situace;
 • diskrétnost;
 • empatie.

Časová dostupnost

po – pá: 0:00 – 8:00, 18:00 – 23:59

so – ne: 0:00 – 23:59

Kapacita

Denní kapacita – 7 hovorů

Stížnosti

Máte právo podat stížnost, podnět nebo připomínku na kvalitu sociálních služeb.

Jak podat stížnost, připomínku?

a) písemně

 • anonymně (bez uvedení jména)
 • s uvedením jména

Jak?

 • do schránky přání a připomínek, na chodbě u hlavního vchodu OUN
 • dopisem na adresu OUN, Jungmannova 972/25, 779 00 Olomouc
 • e-mailem na adresu ounol@ounol.cz
 • vzkazem zaslaným přes webové stránky www.ounol.cz

b) ústně

 • osobně
 • přes zástupce, který stížnost vyřídí za Vás

Kde?

 • u vedoucího organizace
 • u sociálního pracovníka

Vyřízení

Do 30 dnů obdržíte písemné vyjádření ke stížnosti. V případě anonymní stížnosti bude vyjádření vyvěšeno 30 dnů v prosklené vitríně v budově OUN, vpravo, za vchodovými dveřmi.

Stále nejste spokojení?

Obraťte se na vedoucího oddělení sociálních služeb Krajského úřadu Olomouckého kraje, Jeremenkova 1191/40A, 779 00 Olomouc nebo Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 658/39, 602 00 Brno-střed.

Oblastní unie neslyšících Olomouc z.s. v rámci poskytování svých služeb zpracovává osobní údaje a řídí se zásadami ochrany těchto údajů, které vycházejí z platné legislativy ČR a EU.