Stížnost

Pokud nejste spokojeni s poskytovanými sociálními službami (kvalitou, jednáním pracovníků ap.), můžete podat stížnost nebo připomínku.

Stížnost nebo připomínku můžete podat:

a) písemně –  anonymně  (bez uvedeného jména) nebo  se svým jménem a adresou.

Stížnost můžete podat:

  • do schránky přání a připomínek na chodbě u hlavního vchodu do OUN,
  • na adresu:

Oblastní unie neslyšících Olomouc z.ú.

Jungmannova 972/25

779 00  Olomouc,

b) ústně u předsedy OUN nebo u tlumočníků (sociálních pracovníků)

 

Pokud se situace nevyřeší do 30 dnů, můžete se obrátit na vedoucího oddělení sociální pomoci KÚOK na adrese:

Vedoucí oddělení

Oddělení sociální pomoci

Odbor sociálních věcí

Krajský úřad Olomouckého kraje

Jeremenkova 40a

779 00  Olomouc

Oblastní unie neslyšících Olomouc z.s. v rámci poskytování svých služeb zpracovává osobní údaje a řídí se zásadami ochrany těchto údajů, které vycházejí z platné legislativy ČR a EU.