O nás

OUN Olomouc je nestátní nezisková organizace. Našim posláním je poskytnutí pomoci a podpory všem osobám se sluchovým postižením. Poskytujeme sociální služby pro osoby se sluchovým postižením (registrované dle zákona 108/2006 Sb.), pořádáme kurzy znakového jazyka pro veřejnost akreditované MŠMT a MPSV, provozujeme kavárnu s neslyšící obsluhou, nabízíme pronájem místností pro jiné organizace poskytující vzdělávání. V rámci spolkové činnosti organizujeme vzdělávací, sportovní a kulturní akce.