Kurzy českého znakového jazyka

Chcete se naučit komunikovat s neslyšícími? Zajímá vás život neslyšících, jejich kultura, zvyky a specifika? Přihlaste se do kurzu znakového jazyka (ZJ) !

OUN Olomouc nabízí pro širokou veřejnost tyto druhy kurzů ZJ:


Pro informace o kurzech ZJ se prosím obracejte POUZE na paní Mgr. Petru Hartingerovou formou emailu na petra.hartingerova@ounol.cz. 

Skupinový kurz „Základy znakového jazyka“ s akreditací MŠMT pro začátečníky a mírně pokročilé.

Doba trvání kurzu je 2 roky (120 hodin teorie a 32 hodin praxe) a je ukončen závěrečnou zkouškou a předáním OSVĚDČENÍ. Jednotlivé lekce (90 minut) probíhají jednou za týden v prostorách OUN Olomouc. Nové kurzy se otvírají vždy v září a trvají do června.

Kapacita kurzu: 6 – 10 osob

Cena:  

školní rok pro začátečníky – 1. modul: 3600,- (při jednorázové splátce) !

školní rok pro mírně pokročilé – 2. modul: 3400,- (při jednorázové splátce) !

Účast na kurzu musí být min. 80%.  Hodnocení úspěšnosti závěrečné zkoušky min. 75%.


Zdokonalovací kurz bez akreditace pro absolventy skupinového kurzu Základy znakového jazyka.

Doba trvání je jeden nebo dva semestry – zimní semestr trvá od září do prosince a letní semestr od ledna do června. Účastník “zdokonalovacího  kurzu”  si může libovolně vybrat semestr, podle svého uvážení a kapacity kurzu (může absolvovat oba semestry). Na konci semestru získají účastníci kurzu osvědčení o absolvování.  Jednotlivé lekce (90 minut) probíhají jednou za týden v prostorách OUN Olomouc.

Zdokonalovací kurz (3. modul) je určená pro pokročilé (pro absolventy našeho kurzu ZJ), kteří se chtějí procvičit v komunikaci s neslyšícím lektorem. Náplní lekce není pouze výuka nových znaků, ale hlavně nácvik gramatiky českého znakového jazyka a rozvíjení dovedností v tomto jazyce. Probírají se předem daná témata, dle úrovně znalostí účastníků.

Kapacita kurzu: 4 – 10 osob

Cena zdokonalovacího kurzu (3.modul):  1210,-/ semestr

školní rok: 2200,- (při jednorázové splátce) !


Individuální kurz ZJ

Individuální výuku ZJ neposkytujeme z důvodu omezené kapacity lektorů ZJ. Děkujeme za pochopení !


NOVÝ ROZVRH   2020/2021:

Pondělí

 14:30 – 16:00

 I. modul

CIGÁNKOVÁ

 

 16:00 – 17:30

 II. modul

QUITTOVÁ

      

 

 16:05 –  17:35

  I. modul

CIGÁNKOVÁ

 

 17:35 – 19:05

 II. modul

QUITTOVÁ

     

 Úterý

  16:00 – 17:30

  I. modul

BABORSKÝ

 

17:35 – 19:05

  I. modul

    BABORSKÝ

 

16:00 – 17:30    

  III. modul

“zdokonalovací kurz”

         QUITTOVÁ

  

 

  17:35 – 19:05

  II. modul

QUITTOVÁ

     

Středa

16:00 – 17:30

            I. modul

      

 

 17:35 – 19:05

  I. modul

 

  16:00 – 17:30    

 

         

 

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE:

Oznamujeme, že nové kurzy ZJ 2020/2021 se budou otvírat až v říjnu 2020.

 

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY KZJ:

I. modul: Ve středu X.X. 2020 od 16:00 – 17:30 bude ÚVODNÍ PŘEDNÁŠKA O ZJ. Přednášet bude Mgr. BcA. Pavel Kučera, Ph.D.

 

Garantem kurzu je  Mgr. BcA. Pavel Kučera, Ph.D.

Referentka: Mgr. Petra Hartingerová

Výuku vedou neslyšící lektoři ZJ:

  •  Baborský Lukáš
  •  Cigánková Alena
  •  Quittová Jana  (II. modul, III. modul)

 

Smluvní podmínky – Kurz „Základy znakového jazyka“

Právní vztah mezi účastníkem a organizací Oblastní unie neslyšících Olomouc z.s. (dále jen „OUN“) je navázán okamžikem podání podepsané a řádně vyplněné závazné přihlášky  nebo zasláním závazné elektronické přihlášky. Účastník kurzu se tímto zavazuje k úhradě nevratného kurzovného. Nevratné kurzovné činí v případě semestrálních skupinových kurzů 1. modul 1980,- Kč (celý školní rok 3 600,- Kč při jednorázové splátce), 2. modul 1870,- Kč (celý školní rok 3400,- Kč při jednorázové splátce)  a 3. modul 1210,- Kč (celý školní rok 2200, Kč při jednorázové splátce).

Pokud zájemce bude chtít hradit fakturu zaměstnavatelem, je nutné, aby tuto skutečnost oznámil referentce správy OUN  ihned při přihlášení a nahlásil jí potřebné fakturační údaje zaměstnavatele.

Účastník kurzu ZJ je povinen uhradit  kurzovné nejpozději v den zahájení kurzu. Pokud nebude mít účastník příslušné kurzovné uhrazeno v řádném termínu, je OUN oprávněn pro vyřazení účastníka z kurzu ZJ. V případě semestrálních kurzů umožňuje vedení organizace platbu ve 2 splátkách, nevratné kurzovné musí být uhrazeno nejpozději k datu zahájení kurzu, 2. splátka nejpozději do konce prosince.

Pro všechny typy kurzů platí, že pokud účastník kurzu po podání přihlášky a uhrazení kurzovného z jakéhokoliv důvodu předčasně ukončí kurz, resp. přestane navštěvovat kurz, nevzniká mu právní nárok na vrácení kurzovného ani jeho poměrné části.

OUN si vyhrazuje právo neotevřít kurz, pokud se nepřihlásí dostatečný počet účastníků. V případě menšího počtu účastníků, než je stanovený minimální počet (skupinový kurz min. 6 osob, zdokonalovací kurz min. 4 osoby) je realizace kurzu předmětem dohody s vedením organizace.

Platba:

Úhrada pouze převodem na bankovní účet:     27- 418 11 60 297/0100 uvádějte, prosím, variabilní symbol 44444 a do zprávy pro příjemce své jméno a příjmení.

Kurzovné lze zaplatit dvěma způsoby:

a)  v jednorázové splátce (termín nejpozději do XX.X.2020)

  Účastnický poplatek za celý školní rok činí při jednorázové splátce:

pro začátečníky (1. modul) – 3 600,- Kč 
pro mírně pokročilé (2. modul) – 3 400,- Kč 
pro zdokonalovací kurz (3. modul) – 2 200,-Kč 

b) ve dvou splátkách (první splátka 1980,-/1870,-/ 1210,-  Kč  nejpozději do X.X.2020, druhá splátka 1980,-/1870,-/1210,- Kč  do X.X.2021).

Účastnický poplatek za celý školní rok činí po 2 splátkách:

pro začátečníky (1. modul) – 3 960,- Kč 
pro mírně pokročilé (2. modul) – 3 740,- Kč 
pro zdokonalovací kurz (3. modul) – 2 420,-Kč 

Přihláška 2020/2021

Budete moci vyplňovat elektronickou přihlášku  až od srpna do konce září 2020 !

 POKUD MÁTE O KURZ ZJ ZÁJEM, prosím nejdříve kontaktujte Mgr. Petru Hartingerovou e-mailem: petra.hartingerova@ounol.cz !!! Děkuji.

 

Přihláška 2019   


Pro zájemce nabízíme tyto produkty:

cd kniha

Oblastní unie neslyšících Olomouc z.s. v rámci poskytování svých služeb zpracovává osobní údaje a řídí se zásadami ochrany těchto údajů, které vycházejí z platné legislativy ČR a EU.