Kurzy českého znakového jazyka

 

Chcete se naučit komunikovat s neslyšícími? Zajímá vás život neslyšících, jejich kultura zvyky a specifika? Přihlaste se do kurzu českého znakového jazyka!

OUN Olomouc nabízí pro širokou veřejnost tyto druhy kurzů:


Pro informace o kurzech znakového jazyka se prosím obracejte POUZE na paní Mgr. Petru Hartingerovou formou emailu na petra.hartingerova@ounol.cz. 

Skupinový kurz „Základy českého znakového jazyka“ s akreditací MŠMT pro začátečníky a pokročilé.

Doba trvání kurzu je 2 roky (120 hodin teorie a 32 hodin praxe) a je ukončen zkouškou a předáním OSVĚDČENÍ. Jednotlivé lekce (90 minut) probíhají jednou za týden v prostorách OUN Olomouc. Nové kurzy se otvírají vždy v září a trvají do června.

Kapacita kurzu: 6 – 10 studentů

Cena:  

školní rok pro začátečníky (1. modul) 3600,-

školní rok pro pokročilé (2. modul) 3400,-

Účast na kurzu musí být min. 80%.  Hodnocení úspěšnosti závěrečné zkoušky min. 75%.


Konverzace bez akreditace.

Doba trvání je jeden nebo dva semestry – zimní semestr trvá od září do prosince a letní semestr od ledna do června.Frekventant si může libovolně vybrat semestr, podle svého uvážení a kapacity kurzu (může absolvovat oba semestry).Na konci semestru získají frekventanti osvědčení o absolvování.  Jednotlivé lekce (90 minut) probíhají jednou za týden v prostorách OUN Olomouc.

Konverzace je určená pro pokročilé frekventanty, kteří se chtějí procvičit v komunikaci s neslyšícím lektorem. Náplní lekce není výuka nových znaků, ale nácvik gramatiky znakového jazyka a rozvíjení dovedností v tomto jazyce. Probírají se předem daná témata, dle úrovně znalostí účastníků.

Kapacita kurzu: 4 – 10 osob

Cena konverzace:  1100,-/ semestr


Individuální kurz českého znakového jazyka

Individuální výuku KZJ neposkytujeme z důvodu omezené kapacity lektorů ČZJ. Děkujeme za pochopení !

 


AKTUÁLNÍ ROZVRH   2017/2018:

Pondělí  16:00 – 17:30

 I. modul

   16:00 – 17:30

 II. modul

 

   17:35 –  19:05

  I. modul

 17:35 – 19:05

 II. modul

 Úterý   14:30 – 16:00

  I. modul

    16:05 – 17:35

  I. modul

    16:00 – 17:30

  II. modul   

  17:35 – 19:05

  II. modul

Středa  14:30 – 16:00

 I. modul

   16:05 – 17:35

  I. modul

    16:00 – 17:30    

  Konverzace

 

  

 

Garantem kurzu je  Mgr. BcA. Pavel Kučera, Ph.D.

Výuku vedou zkušení lektoři:

  • Alena Cigánková
  • Jana Quittová
  • Radek Quitt
  • Ing. Robert Zaoral

 

Platba:

Úhrada pouze převodem na bankovní účet:     27-418 11 60 297/0100 uvádějte, prosím, variabilní symbol 44444 a do zprávy pro příjemce své jméno a příjmení. Kurzovné lze zaplatit dvěma způsoby:

  1.  v jednorázové splátce (termín do 8.9.2017) 
  2.  ve dvou splátkách (první splátka, tj. polovina ceny kurzu do 8.9.2017, druhá splátka, tj. druhá polovina ceny kurzu do 30.12.2017).

Účastnický poplatek za celý školní rok činí:
pro začátečníky (1. modul) – 3 600,- Kč
pro mírně pokročilé (2. modul) – 3 400,- Kč
pro konverzaci – 2 200,-Kč (1 100,- Kč za semestr)

!Neuhrazení kurzovného v řádném termínu může být důvodem pro vyřazení frekventanta z kurzu!

 

Přihláška

Na nové kurzy ZJ 2018/2019 se budete moci přihlašovat od května do září letošního roku (dle volných kapacit).

Přihlášku do kurzu je možné stáhnout zde.


Pro zájemce nabízíme tyto produkty:

cd kniha