Kurzy českého znakového jazyka

 

Chcete se naučit komunikovat s neslyšícími? Zajímá vás život neslyšících, jejich kultura, zvyky a specifika? Přihlaste se do kurzu znakového jazyka (ZJ) !

OUN Olomouc nabízí pro širokou veřejnost tyto druhy kurzů ZJ:


Pro informace o kurzech ZJ se prosím obracejte POUZE na paní Mgr. Petru Hartingerovou formou emailu na petra.hartingerova@ounol.cz. 

Skupinový kurz „Základy znakového jazyka“ s akreditací MŠMT pro začátečníky a pokročilé.

Doba trvání kurzu je 2 roky (120 hodin teorie a 32 hodin praxe) a je ukončen závěrečnou zkouškou a předáním OSVĚDČENÍ. Jednotlivé lekce (90 minut) probíhají jednou za týden v prostorách OUN Olomouc. Nové kurzy se otvírají vždy v září a trvají do června.

Kapacita kurzu: 6 – 10 osob

Cena:  

školní rok pro začátečníky (1. modul): 3600,-

školní rok pro pokročilé (2. modul): 3400,-

Účast na kurzu musí být min. 80%.  Hodnocení úspěšnosti závěrečné zkoušky min. 75%.


Konverzace – bez akreditace.

Doba trvání je jeden nebo dva semestry – zimní semestr trvá od září do prosince a letní semestr od ledna do června. Účastník kurzu „konverzace“  si může libovolně vybrat semestr, podle svého uvážení a kapacity kurzu (může absolvovat oba semestry). Na konci semestru získají účastníci kurzu osvědčení o absolvování.  Jednotlivé lekce (90 minut) probíhají jednou za týden v prostorách OUN Olomouc.

Konverzace je určená pro pokročilé, kteří se chtějí procvičit v komunikaci s neslyšícím lektorem. Náplní lekce není výuka nových znaků, ale nácvik gramatiky českého znakového jazyka a rozvíjení dovedností v tomto jazyce. Probírají se předem daná témata, dle úrovně znalostí účastníků.

Kapacita kurzu: 4 – 10 osob

Cena konverzace:  1210,-/ semestr


Individuální kurz ZJ

Individuální výuku ZJ neposkytujeme z důvodu omezené kapacity lektorů ZJ. Děkujeme za pochopení !

 


NOVÝ ROZVRH   2018/2019:

Pondělí

 16:00 – 17:30

 I. modul

OBSAZENO

 

 16:00 – 17:30

 II. modul

OBSAZENO

 

 17:35 –  19:05

  I. modul

OBSAZENO

 

 17:35 – 19:05

 II. modul

volná místa 

 Úterý

  14:30 – 16:00

  I. modul

volná místa 

 

  16:05 – 17:35

  I. modul

volná místa

 

  16:00 – 17:30

  II. modul   

OBSAZENO 

 

  17:35 – 19:05

  II. modul

volná místa 

Středa

 

 17:35 – 19:05

  I. modul

OBSAZENO

 

  16:00 – 17:30    

  Konverzace

 

 

Máme ještě volná místa. Můžete se ještě přihlašovat do konce září 2018.

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE:

I. modul: V pondělí 10.9. 2018 od 16:00 – 17:30 bude TEORETICKÁ PŘEDNÁŠKA O ZJ. Přednášet bude Mgr. BcA. Pavel Kučera, Ph.D.

Od 11.9. 2018 budou skupinové kurzy ZJ otevřeny dle rozvrhu.

II. modul: Od pondělí 10.9. začínají skupinové kurzy ZJ podle rozvrhu.

 

 

Garantem kurzu je  Mgr. BcA. Pavel Kučera, Ph.D.

Hlavní koordinátorka kurzu ZJ (referentka správy): Mgr. Petra Hartingerová

Výuku vedou neslyšící lektoři ZJ:

  • Alena Cigánková
  • Jana Quittová  (II. modul)
  • Radek Quitt
  • Ing. Robert Zaoral

 

Smluvní podmínky – Kurz „Základy znakového jazyka“

Právní vztah mezi účastníkem a organizací Oblastní unie neslyšících Olomouc z.s. (dále jen „OUN“) je navázán okamžikem podání podepsané a řádně vyplněné závazné přihlášky  nebo zasláním závazné elektronické přihlášky. Účastník kurzu se tímto zavazuje k úhradě nevratného kurzovného. Nevratné kurzovné činí v případě semestrálních skupinových kurzů 1. modul 1980,- Kč (celý školní rok 3 600,- Kč), 2. modul 1870,- Kč (celý školní rok 3400,- Kč)  a konverzace 1210,- Kč (celý školní rok 2200, Kč).

Pokud zájemce bude chtít hradit fakturu zaměstnavatelem, je nutné, aby tuto skutečnost oznámil referentce správy OUN  ihned při přihlášení a nahlásil jí potřebné fakturační údaje zaměstnavatele.

Účastník kurzu ZJ je povinen uhradit  kurzovné nejpozději v den zahájení kurzu. Pokud nebude mít účastník příslušné kurzovné uhrazeno v řádném termínu, je OUN oprávněn pro vyřazení účastníka z kurzu ZJ. V případě semestrálních kurzů umožňuje vedení organizace platbu ve 2 splátkách, nevratné kurzovné musí být uhrazeno nejpozději k datu zahájení kurzu, 2. splátka nejpozději do konce prosince.

Pro všechny typy kurzů platí, že pokud účastník kurzu po podání přihlášky a uhrazení kurzovného z jakéhokoliv důvodu předčasně ukončí kurz, resp. přestane navštěvovat kurz, nevzniká mu právní nárok na vrácení kurzovného ani jeho poměrné části.

OUN si vyhrazuje právo neotevřít kurz, pokud se nepřihlásí dostatečný počet účastníků. V případě menšího počtu účastníků, než je stanovený minimální počet (skupinový kurz min. 6 osob, konverzace min. 4 osoby) je realizace kurzu předmětem dohody s vedením organizace.

 

Platba:

Úhrada pouze převodem na bankovní účet:     27-418 11 60 297/0100 uvádějte, prosím, variabilní symbol 44444 a do zprávy pro příjemce své jméno a příjmení.

Kurzovné lze zaplatit dvěma způsoby:

  1.  v jednorázové splátce (termín nejpozději do 17.9.2018 !!!
  2.  ve dvou splátkách (první splátka, tj. polovina ceny kurzu do 17.9.2018, druhá splátka, tj. druhá polovina ceny kurzu do 31.12.2018).

 

Účastnický poplatek za celý školní rok činí:
pro začátečníky (1. modul) – 3 600,- Kč 
pro mírně pokročilé (2. modul) – 3 400,- Kč 
pro konverzaci – 2 200,-Kč

 

Přihláška

Na nové kurzy ZJ 2018/2019 se budete moci přihlašovat elektronicky od 8. června do 30.září 2018 (dle volných kapacit).

Přihláška zde

 


Pro zájemce nabízíme tyto produkty:

cd kniha

 

Oblastní unie neslyšících Olomouc z.s. v rámci poskytování svých služeb zpracovává osobní údaje a řídí se zásadami ochrany těchto údajů, které vycházejí z platné legislativy ČR a EU.