Kurzy českého znakového jazyka

Chcete se naučit komunikovat s neslyšícími? Zajímá vás život neslyšících, jejich kultura, zvyky a specifika? Přihlaste se do kurzu znakového jazyka (ZJ) !

OUN Olomouc nabízí pro širokou veřejnost tyto druhy kurzů ZJ:


Pro informace o kurzech ZJ se prosím obracejte POUZE na paní Mgr. Petru Hartingerovou formou emailu na petra.hartingerova@ounol.cz. 

Skupinový kurz „Základy znakového jazyka“ s akreditací MŠMT pro začátečníky (1. modul) a mírně pokročilé (2. modul).

Doba trvání kurzu je 2 roky  a je ukončen závěrečnou zkouškou a předáním OSVĚDČENÍ. Jednotlivé lekce (90 minut) probíhají jednou za týden v prostorách OUN Olomouc. Nové kurzy se otvírají vždy v září a trvají do června.

Kapacita kurzu: 6 – 10 osob

Cena:  

školní rok pro začátečníky – 1. modul: 3 980,- (při jednorázové splátce) !

školní rok pro mírně pokročilé – 2. modul: 3 980,- (při jednorázové splátce) !

Účast na kurzu musí být min. 80%.  Hodnocení úspěšnosti závěrečné zkoušky min. 75%.

 


Zdokonalovací kurz bez akreditace pro absolventy skupinového kurzu Základy znakového jazyka.

Doba trvání je jeden nebo dva semestry – zimní semestr trvá od září do prosince a letní semestr od ledna do června. Účastník “zdokonalovacího  kurzu”  si může libovolně vybrat semestr, podle svého uvážení a kapacity kurzu (může absolvovat oba semestry). Na konci semestru získají účastníci kurzu osvědčení o absolvování.  Jednotlivé lekce (90 minut) probíhají jednou za týden v prostorách OUN Olomouc.

Zdokonalovací kurz (3. modul) je určená pro pokročilé (pro absolventy našeho kurzu ZJ), kteří se chtějí procvičit v komunikaci s neslyšícím lektorem. Náplní lekce není pouze výuka nových znaků, ale hlavně nácvik gramatiky českého znakového jazyka a rozvíjení dovedností v tomto jazyce. Probírají se předem daná témata, dle úrovně znalostí účastníků.

Kapacita kurzu: 4 – 10 osob

Cena zdokonalovacího kurzu (3.modul):  1 420,-/ semestr

školní rok: 2 580,- (při jednorázové splátce) !

 


Individuální kurz ZJ

Individuální výuku ZJ neposkytujeme z důvodu omezené kapacity lektorů ZJ. Děkujeme za pochopení !


ČASOVÝ HARMONOGRAM: školní rok 2022/2023:

PONDĚLÍ  

 

          

 16:00 – 17:30

 II. modul

QUITTOVÁ

přihlášeno  

max. 10 osob

 

 17:35 – 19:05

 II. modul

QUITTOVÁ

       přihlášeno 

max. 10 osob

 ÚTERÝ

  16:00 – 17:30

  I. modul

CIGÁNKOVÁ

 přihlášeno 

 

max. 10 osob

 

17:35 – 19:05

  I. modul

    CIGÁNKOVÁ

přihlášeno 

 

max. 10 osob

   

16:00 – 17:30    

  III. modul

“zdokonalovací kurz”

QUITTOVÁ 

 

  17:35 – 19:05

  II. modul

QUITTOVÁ

          přihlášeno 

 

max. 10 osob

STŘEDA          15:15 – 16:45

         I. modul

      BABORSKÝ

       přihlášeno 

max. 10 osob

   

 16:50 – 18:20

  I. modul

BABORSKÝ

přihlášeno  

max. 10 osob

 

 

 

 

ČTVRTEK  

 

 

 

 

 

 

aktualizováno 5. 4 . 2023  

Pokud máte zájem o kurz ZJ, prosím napište, do které skupiny se chcete přihlásit na email:petra.hartingerova@ounol.cz. Nejdříve proběhne registrace (zápis do určených skupin) a poté budete moci vyplnit závaznou elektronickou přihlášku, kterou obdržíte emailem.

 

Výuka I. modulu začíná od 20.9.2022 (úterý)  a od 14.9. 2022 (středa)

Výuka II. modulu začíná od 12.9.2022 (pondělí)  a od 13.9.2022 (úterý) .

Výuka III. modulu začíná od 13.9.2022 (úterý). 

Místo konání: Jungmannova 25 – jazykové učebny v suterénu (bílá budova)

 

PONDĚLÍ 10.4. 2023 VÝUKA NEBUDE – VELIKONOCE

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE:

Pokud by nebylo možné realizovat kurzy ZJ z důvodu špatné epidemiologické situace, kurz bude opět realizován ONLINE formou.

 

Je nutné respektovat všechna hygienická opatření a při příchodu do kurzu ZJ je nutno prokázat :

  • potvrzení s negativním PCR testem  
  • očkovací certifikát 
  • potvrzení (certifikát) o prodělání nemoci covid-19 

Od 5.5. 2022 se ruší všechna hygienická a mimořádná opatření. 

 

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY KZJ:

I. modul: V pondělí 12.9. 2022 od 16:00 – 17:30 bude ÚVODNÍ PŘEDNÁŠKA O ČZJ”. Přednášet bude Mgr. BcA. Pavel Kučera, Ph.D.

Místo konání: Jungmannova 25A – velký sál v přízemí (tyrkysová budova)

 

II. modul: 25.4. 2023 od 16:00 – 17:30 bude TEORETICKÁ PŘEDNÁŠKA O ČZJ”. Přednášet bude Mgr. BcA. Pavel Kučera,Ph.D.

Místo konání: Jungmannova 25A – učebna II. – 1. patro (tyrkysová budova)

II. modul: ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY se budou  konat ve dnech 31.5 a 7.6 2023.

 

Garantem kurzu je  Mgr. BcA. Pavel Kučera, Ph.D.

Referentka: Mgr. Petra Hartingerová

Výuku vedou neslyšící lektoři ZJ:

  •  Baborský Lukáš (I. modul)
  •  Cigánková Alena (I. modul)
  •  Quittová Jana  (II. modul a III. modul)

 

Smluvní podmínky – Kurz „Základy znakového jazyka“

Právní vztah mezi účastníkem a organizací Oblastní unie neslyšících Olomouc z.s. (dále jen „OUN“) je navázán okamžikem podání podepsané a řádně vyplněné závazné přihlášky  nebo zasláním závazné elektronické přihlášky. Účastník kurzu se tímto zavazuje k úhradě nevratného kurzovného. Nevratné kurzovné činí v případě semestrálních skupinových kurzů 1. modul 2 190,- Kč (celý školní rok 3 980,- Kč při jednorázové splátce), 2. modul 2 190,- Kč (celý školní rok 3 980,- Kč při jednorázové splátce)  a 3. modul 1 420,- Kč (celý školní rok 2 580, Kč při jednorázové splátce).

Pokud zájemce bude chtít hradit fakturu zaměstnavatelem, je nutné, aby tuto skutečnost oznámil referentce správy OUN  ihned při přihlášení a nahlásil jí potřebné fakturační údaje zaměstnavatele.

Účastník kurzu ZJ je povinen uhradit  kurzovné. Pokud nebude mít účastník příslušné kurzovné uhrazeno v řádném termínu, je OUN oprávněn pro vyřazení účastníka z kurzu ZJ. V případě semestrálních kurzů umožňuje vedení organizace platbu ve 2 splátkách, nevratné kurzovné musí být uhrazeno v řádném termínu (do konce října), 2. splátka nejpozději do konce ledna.

Pro všechny typy kurzů platí, že pokud účastník kurzu po podání přihlášky a uhrazení kurzovného z jakéhokoliv důvodu předčasně ukončí kurz, resp. přestane navštěvovat kurz, nevzniká mu právní nárok na vrácení kurzovného ani jeho poměrné části.

OUN si vyhrazuje právo neotevřít kurz, pokud se nepřihlásí dostatečný počet účastníků. V případě menšího počtu účastníků, než je stanovený minimální počet (skupinový kurz min. 6 osob, zdokonalovací kurz min. 4 osoby) je realizace kurzu předmětem dohody s vedením organizace.

Platba:

 Platbu můžete provést až po vyplnění elektronické závazné přihlášky! Děkuji.

Úhrada pouze převodem na bankovní účet:     2102070359/2010 uvádějte, prosím, variabilní symbol 44444 a do zprávy pro příjemce své jméno a příjmení.

Kurzovné lze zaplatit dvěma způsoby:

a)  v jednorázové splátce (termín nejpozději do 30.09.2022)

  Účastnický poplatek za celý školní rok činí při jednorázové splátce:

pro začátečníky (1. modul) – 3 980,- Kč 
pro mírně pokročilé (2. modul) – 3 980,- Kč 
pro zdokonalovací kurz (3. modul) – 2 580,-Kč 

b) ve dvou splátkách (první splátka 2 190,-/2 190,-/ 1 420,-  Kč  nejpozději do 31.10.2022, druhá splátka 2 190,-/2 190,-/1 420,- Kč  do 31.1.2023).

Účastnický poplatek za celý školní rok činí po 2 splátkách:

pro začátečníky (1. modul) – 4 380,- Kč 
pro mírně pokročilé (2. modul) – 4 380,- Kč 
pro zdokonalovací kurz (3. modul) – 2 840,-Kč 

Přihláška

Pokud máte zájem se přihlásit do kurzu ZJ, je potřeba se nejdříve zaregistrovat. Kontaktujte prosím paní Mgr. Petru Hartingerovou – petra.hartingerova@ounol.cz

Děkuji.

 

 


Pro zájemce nabízíme tyto produkty:

cd kniha

Oblastní unie neslyšících Olomouc z.s. v rámci poskytování svých služeb zpracovává osobní údaje a řídí se zásadami ochrany těchto údajů, které vycházejí z platné legislativy ČR a EU.