Důležité informace

! Důležitá telefonní čísla !

Tísňová linka Policie ČR pro neslyšící – SMS – 603 111 158

Tísňová linka HASIČI Olomoucký kraj –  SMS – 725 135 125 nutná registrace předem –video

Městská policie Olomouc – SMS – 602 782 292

 

Co dělat, když…

potřebuji tlumočení?

nerozumím dopisu z úřadu, soudu apod.?

potřebuji kontaktovat hasiče v Olomouckém kraji?

potřebuji kontaktovat Policii ČR?

potřebuji koupit baterie, hadičky apod.?

potřebuji objednat kompenzační pomůcky?

nejsem spokojený se sociální službou nebo chováním pracovníků?