Tlumočnická služba

Komu je tato sociální služba určena?

 Osobám se sluchovým postižením od 7 let.

Poslání

Předcházet sociálnímu vyloučení osob s těžkým sluchovým postižením. Tlumočnická služba přináší klientům podporu při komunikaci vedoucí k obhajobě jejich práv, oprávněných zájmů a při vyřizování osobních záležitostí.

Cíl

  • zprostředkovat komunikaci a poskytnout pomoc při komunikaci osobám neslyšícím, tzn. těm osobám s těžkým sluchovým postižením, kterým rozsah a charakter sluchového postižení neumožňuje plnohodnotně porozumět mluvené řeči sluchem,
  • zajistit osobám se sluchovým postižením přístup k informacím a zdrojům společnosti,
  • předcházet tak sociálnímu vyloučení.

Kapacita

Denní kapacita ambulantní formy: 1 klient

Denní kapacita terénní formy: 4 klienti

Co nabízíme

Osoby se sluchovým postižením si mohou vybrat z těchto typů komunikace: český znakový jazyk, znakovaná čeština, zřetelná artikulace (vizualizace mluvené řeči),  přepis mluveného slova.

Cena služby

ZDARMA  – tlumočení u lékaře, na úřadech, v institucích (škola, banka, magistrát, právník, finanční poradce atd.), na policii, u pracovního pohovoru, svatební obřad, telefonické objednání k lékaři, tlumočení textu atd.

Forma tlumočení 

Terénní – mimo budovu OUN Olomouc na území Olomouckého kraje

Ambulantní – v budově OUN Olomouc – tlumočení po telefonu (objednání lékaři atd.), tlumočení listin, formulářů, dopisů aj.

Provozní doba ambulantní formy

PO-PÁ      10:00 – 12:00 hod – ostatní čas dle dohody

Provozní­ doba terénní­ formy

PO-NE      0:00 – 8:00 – v krizové situaci,

                 8:00 – 18:00 – dle dohody,

                18:00 – 23:59 – v krizové situaci.

Tlumočníci

Menšová – tel: 777 959 722, Grohmannová – tel: 774 585 225

Jak objednat?

U tlumočníka osobně, přes telefon/SMS, elektronickou formou (email, web kamera).

Žádost obsahuje: DATUM, HODINU, MÍSTO A PŘEDMĚT TLUMOČENÍ, MÍSTO SETKÁNÍ  S TLUMOČNÍKEM

Zásady poskytování tlumočnické služby

  • respektování volby komunikačního systému. Neslyšící osoby mají právo si svobodně vybrat a zvolit z těchto komunikačních systémů: český znakový jazyk, znakovaná čeština, zřetelná artikulace (vizualizace mluvené řeči), přepis mluveného slova,
  • dodržování Etického kodexu tlumočníka,
  • zachování mlčenlivosti;
  • dodržování práva klienta na výběr tlumočníka,
  • odbornost,
  • bezplatnost.