Telefonická krizová a SMS pomoc

Poslání

Předcházet sociálnímu vyloučení osob s těžkým sluchovým postižením. Sociální služba spočívá v krizové práci s uživatelem, přináší uživatelům individuální podporu při obhajobě práv a obstarávání osobních záležitostí.

Cíl 

Cílem služby je poskytnout pomoc pro neodkladné řešení problému v případech ohrožení zdraví nebo života nebo v jiné obtížné životní situaci, kterou osoba přechodně nemůže řešit vlastními silami z důvodu komunikační bariéry.

Forma

Terénní – mimo budovu OUN Olomouc na území Olomouckého kraje

Časová dostupnost

po – pá: 0:00 – 8:00, 18:00 – 23:59

so – ne: 0:00 – 23:59

Kapacita

Denní kapacita – 7 hovorů

Telefonní spojení

Menšová – tel: 777 959 722, Grohmannová – tel: 774 585 225

Jak postupovat

V případě problému:

 • kontaktujte pracovníka formou SMS/ telefonním hovorem,
 • sdělíte PROBLÉM a POŽADAVEK NA ŘEŠENÍ,
 • pracovník vám poskytne radu, jak postupovat, vyhledá pomoc, zavolá, kam potřebujete,
 • v případě neodkladného řešení, je možné objednat u pracovníka tlumočnickou službu.

Zásady poskytování 

 • rychlé zprostředkování pomoci při ohrožení zdraví nebo života nebo v jiné obtížné situaci, kdy by mohl problém při odkladu jeho řešení vést ke zhoršení situace dotyčné osoby.
 • možnost objednání tlumočnické služby, pokud taková potřeba vznikne k neodkladnému řešení problému v případech ohrožení zdraví nebo života nebo v jiné obtížné životní situaci.
 • diskrétnost, zachování mlčenlivosti;
 • respekt k individuálním odlišnostem; přizpůsobení se schopnostem klienta,
 • respektování volby způsobu řešení nepříznivé situace;
 • bezplatnost,
 • odbornost,
 • empatie,
 • bezplatnost.