Telefonická krizová a SMS pomoc

Poslání

Poskytnout pomoc pro neodkladné řešení problému v případě ohrožení zdraví nebo života, nebo v jiné obtížné životní situaci, kterou osoba přechodně nemůže řešit vlastními silami z důvodu komunikační bariéry.

Hlavní cíl 

Cílem služby je zmírnit nebo odstranit zátěžovou situaci a rizika z ní plynoucí.

Dílčí cíle:

 • zabránění zhoršení situace klienta,
 • zabránění vzniku škod,
 • vyrovnání příležitostí při vyřizování běžných záležitostí, které nesnesou odkladu,
 • přinášet klientům úlevu v jejich situaci.

Komu je sociální služba určena?

Služba je určena osobám se sluchovým postižením ve věku od 15 let

Forma

Terénní – mimo budovu OUN Olomouc na území Olomouckého kraje

Telefonní spojení

Menšová – tel: 777 959 722, Grohmannová – tel: 774 585 225

Jak postupovat:

 • kontaktujte pracovníka formou SMS/aplikace WhatsApp,
 • sdělte PROBLÉM a POŽADAVEK NA ŘEŠENÍ,
 • pracovník vám poskytne radu, jak postupovat nebo zajistí potřebnou pomoc,
 • v případě neodkladného řešení je možné objednat tlumočnickou službu, pokud to časové možnosti tlumočníka dovolují.

Zásady poskytování 

 • rychlé zprostředkování pomoci při ohrožení zdraví nebo života, nebo v jiné obtížné situaci, kdy by mohl problém při odkladu jeho řešení vést ke zhoršení situace dotyčné osoby;
 • respekt k individuálním odlišnostem;
 • využití všech možných způsobů komunikace;
 • respektování volby způsobu řešení nepříznivé situace;
 • diskrétnost;
 • empatie.

Časová dostupnost

po – pá: 0:00 – 8:00, 18:00 – 23:59

so – ne: 0:00 – 23:59

Kapacita

Denní kapacita – 7 hovorů

Oblastní unie neslyšících Olomouc z.s. v rámci poskytování svých služeb zpracovává osobní údaje a řídí se zásadami ochrany těchto údajů, které vycházejí z platné legislativy ČR a EU.