Sociální rehabilitace

Služba Sociální rehabilitace je poskytována Oblastní unií neslyšících Olomouc z. s. v rámci projektu „Služby sociální prevence v Olomouckém kraji“.

opz-barevne

Projekt Sociální rehabilitace je realizován v období od 4. dubna 2016 do 31. prosince 2018.

Projekt „Služby sociální prevence v Olomouckém kraji“, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0000057 je hrazen v rámci Operačního programu Zaměstnanost z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Základní vymezení služby:

Poskytování služby sociální rehabilitace pro cílovou skupinu osob se sluchovým postižením na Olomoucku.

Vymezení služby:

Cílem služby je podporovat rozvoj specifických schopností a dovedností, posilování návyků a kompetencí osob se sluchovým postižením, potřebných pro zapojení do společnosti prostřednictvím terénní či ambulantní formy sociální služby. Služba nabízí individuální i skupinové metody sociální práce zaměřené na individuálně určené potřeby a zakázky dané osoby. Návazně zprostředkovává semináře, kurzy, přednášky a rekondiční pobyty.

Forma poskytování sociální služby: ambulantní, terénní

Místo poskytování: Olomoucký kraj

Více informací o projektu viz odkaz Služby Sociální prevence v Olomouckém kraji

Anotace k projektu je přístupná ZDE

 

Poslání

Pomoc při integraci osob se sluchovým postižením do většinové společnosti. Služba napomáhá k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob. Rozvíjí specifické schopnosti a dovednosti.

Cíle 

Pomoc osobám s těžkým sluchovým postižením zvýšit jejich samostatnost a soběstačnost při vyrovnávání se s nároky, které na ně klade každodenní život. Zvýšení vědomostí, schopností a dovedností klienta, rozvoj komunikační dovednosti.

Cílová skupina

osoby se sluchovým postižením od 7 let.

Kapacita

Denní kapacita ambulantní formy: 5 klientů

Denní kapacita terénní formy: 3 klienti

Co nabízíme

Uplatňujeme postupy praktického nácviku a rozvoje alternativního využití schopností osoby. Získávání nových dovedností, hledání práce, nácvik vyplňování formulářů, psaní životopisu, tvoření ručních výrobků…

Časová dostupnost ambulantní formy

PO – PÁ     8:00 – 10:00 – ostatní čas dle dohody

PÁ             15:00 – 19:00 – dle programu

Časová dostupnost terénní­ formy

PO – ČT   8:00 – 16:00 – dle dohody

PÁ            8:00 – 12:00 – dle dohody, 15:00 – 19:00 – dle programu

Forma služby

Terénní – mimo budovu OUN Olomouc na území Olomouckého kraje

Ambulantní – v budově OUN Olomouc

Zásady poskytování 

  • dobrovolná účast klienta,
  • individuální přístup,
  • zachování mlčenlivosti – informace o klientovi nesmí být předány další osobě bez jeho souhlasu,
  • vycházíme z potřeb a zájmů klienta,
  • respektování volby komunikačního systému (Český znakový jazyk, znakovaná čeština, zřetelná artikulace (vizualizace mluvené řeči), přepis mluveného slova),
  • odbornost.
  • respektování volby způsobu řešení nepříznivé situace;
  • empatie;
  • podpora soběstačnosti a nezávislosti;
  • bezplatnost.