Odborné sociální poradenství

Poslání

Pomoc při integraci osob se sluchovým postižením do většinové společnosti. Je snahou poskytnout informace, rady a pomoc. Odborné sociální poradenství uživatelům pomáhá zejména v přístupu a při zpracování informací, které jsou nezbytné pro vedení plnohodnotného života.

Cíle

Cílem odborného sociálního poradenství je pomoci osobám se sluchovým postižením řešit jejich nepříznivou sociální situaci tak, aby nedošlo k jejich sociálnímu vyloučení.

Kapacita

Denní kapacita ambulantní formy: počet intervencí (30 min jednání) – 10

Denní kapacita terénní formy: počet intervencí (30 min jednání) – 2

Co nabízíme

Odborné poradenství uživatelům pomáhá zejména v přístupu a při zpracování informací, které jsou nezbytné pro vedení plnohodnotného života. OUN Olomouc poskytuje odborné sociální poradenství v oblastech

 • orientace v sociálních systémech (dávky pro osoby se zdravotním postižením – příspěvek na zvláštní pomůcku, příspěvek na mobilitu, průkaz ZTP atd.),
 • vzdělávání,
 • kompenzace ztráty sluchu v oblasti sluchadel – získání, opravy či čištění.

Forma služby

Terénní – mimo budovu OUN Olomouc na území Olomouckého kraje

Ambulantní – v budově OUN Olomouc

Časová dostupnost ambulantní formy

PO – PÁ    13:00 – 15:00 – ostatní čas dle dohody

Časová dostupnost terénní formy

PO – ČT    8:00 – 16:00 – dle dohody

Zásady poskytování 

 • dobrovolná účast klienta,
 • individuální přístup,
 • zachování mlčenlivosti – informace o klientovi nesmí být předány další osobě bez jeho souhlasu,
 • vycházíme z potřeb a zájmů klienta,
 • respektování volby komunikačního systému (Český znakový jazyk, znakovaná čeština, zřetelná artikulace (vizualizace mluvené řeči), přepis mluveného slova),
 • odbornost,
 • respektování volby způsobu řešení nepříznivé situace;
 • empatie;
 • diskrétnost;
 • podpora soběstačnosti a nezávislosti;
 • bezplatnost.