Odborné sociální poradenství

Poslání

Posláním je pomáhat osobám se sluchovým postižením při získávání a zpracování informací, které jsou nezbytné pro vedení plnohodnotného života.

Podpora je poskytována v oblastech orientace v sociálních systémech, vzdělávání a v oblastech kompenzace ztráty sluchu.

Hlavní cíl

Cílem je podpořit osoby se sluchovým postižením při řešení nepříznivé sociální situace vlastními silami tak, aby nedošlo k jejich sociálnímu vyloučení.

Dílčí cíle

  • zvýšit vědomosti a dovednosti klientů;
  • rozvíjet komunikační dovednosti;
  • podporovat soběstačnost a nezávislost klientů;
  • podporovat přebírání zodpovědnosti za řešení své situace.

Komu je tato sociální služba určena?

Služba je určena osobám se sluchovým postižením ve věku od 15 let. Službu mohou využívat také rodiče dětí se sluchovým postižením, od 7 let věku dítěte. 

Služba není určena:

  • osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek,
  • osobám, které se chovají agresivně vůči pracovníkům nebo jiným klientům.

Kapacita

Denní kapacita ambulantní formy: počet intervencí (30 min jednání) – 10

Denní kapacita terénní formy: počet intervencí (30 min jednání) – 2

Forma služby

Terénní – mimo budovu OUN Olomouc na území Olomouckého kraje

Ambulantní – v budově OUN Olomouc

Časová dostupnost ambulantní formy

PO – PÁ    13:00 – 15:00 – ostatní čas dle dohody

Časová dostupnost terénní formy

PO – ČT    8:00 – 16:00 – dle dohody

Zásady poskytování služby

  • respektování volby komunikačního systému,
  • respektování volby způsobu řešení nepříznivé situace,
  • mlčenlivost,
  • respekt k individuálním odlišnostem.