Sociální rehabilitace – projekt

Služba Sociální rehabilitace je poskytována Oblastní unií neslyšících Olomouc z. s. v rámci projektu „Služby sociální prevence v Olomouckém kraji“.

opz-barevne

Projekt „Služby sociální prevence v Olomouckém kraji“, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0000057 je hrazen v rámci Operačního programu Zaměstnanost z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Pro více informací klikněte zde.